SUPERS GROUP
EN
EN
Edit
0

Tin Tuyển Dụng

icon
Phòng Đào Tạo Tuyển dụng Phòng Marketing Phòng Hành Chính Nhân Sự
Tuyển Dụng: Trợ giảng
20 8/22

Tuyển Dụng: Trợ giảng

Supers Group tuyển TRỢ GIẢNG

- Hình thức làm việc:
- Mức lương:
- Hạn gửi hồ sơ:
Ứng tuyển
Tuyển Dụng: Giáo viên Tiếng Anh OFFLINE/ONLINE Fulltime
20 8/22

Tuyển Dụng: Giáo viên Tiếng Anh OFFLINE/ONLINE Fulltime

 Supers Group tuyển GIÁO VIÊN TIẾNG ANH OFFLINE/ONLINE

- Hình thức làm việc:
- Mức lương:
- Hạn gửi hồ sơ:
Ứng tuyển
Tuyển Dụng: Leader Tư Vấn Giáo Dục
20 8/22

Tuyển Dụng: Leader Tư Vấn Giáo Dục

Supers Group tuyển LEADER TƯ VẤN GIÁO DỤC
- Hình thức làm việc:
- Mức lương:
- Hạn gửi hồ sơ:
Ứng tuyển
Tuyển Dụng:  Chuyên Viên Tư Vấn Giáo Dục
20 8/22

Tuyển Dụng: Chuyên Viên Tư Vấn Giáo Dục

 Supers Group tuyển CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN GIÁO DỤC

- Hình thức làm việc:
- Mức lương:
- Hạn gửi hồ sơ:
Ứng tuyển
Tuyển dụng: Trợ Lý Giám Đốc/Phó Giám Đốc
20 8/22

Tuyển dụng: Trợ Lý Giám Đốc/Phó Giám Đốc

Supers Group tuyển: Trợ Lý Giám Đốc/Phó Giám Đốc

Ứng tuyển
Tuyển Dụng: Trợ giảng
20 8/22

Tuyển Dụng: Trợ giảng

Supers Group tuyển TRỢ GIẢNG

- Hình thức làm việc:
- Mức lương:
- Hạn gửi hồ sơ:
Ứng tuyển
Tuyển Dụng: Chuyên Viên Kế Toán
20 8/22

Tuyển Dụng: Chuyên Viên Kế Toán

Tuyển Dụng: Chuyên Viên Kế Toán

Ứng tuyển
Tuyển Dụng: Nhân Viên Hành Chính
20 8/22

Tuyển Dụng: Nhân Viên Hành Chính

 Supers Group tuyển NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH 

- Hình thức làm việc:
- Mức lương:
- Hạn gửi hồ sơ:
Ứng tuyển
Tuyển Dụng: Giáo viên Tiếng Anh OFFLINE/ONLINE Fulltime
20 8/22

Tuyển Dụng: Giáo viên Tiếng Anh OFFLINE/ONLINE Fulltime

 Supers Group tuyển GIÁO VIÊN TIẾNG ANH OFFLINE/ONLINE

- Hình thức làm việc:
- Mức lương:
- Hạn gửi hồ sơ:
Ứng tuyển
Tuyển Dụng: Leader Tư Vấn Giáo Dục
20 8/22

Tuyển Dụng: Leader Tư Vấn Giáo Dục

Supers Group tuyển LEADER TƯ VẤN GIÁO DỤC
- Hình thức làm việc:
- Mức lương:
- Hạn gửi hồ sơ:
Ứng tuyển
Tuyển Dụng: Chăm Sóc Khách Hàng
20 8/22

Tuyển Dụng: Chăm Sóc Khách Hàng

Supers Group tuyển CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

- Hình thức làm việc:
- Mức lương:
- Hạn gửi hồ sơ: 
Ứng tuyển
Tuyển Dụng: Chuyên Viên Edit Video
21 8/22

Tuyển Dụng: Chuyên Viên Edit Video

 Supers Group tuyển CHUYÊN VIÊN EDIT VIDEO
- Hình thức làm việc:
- Mức lương:
- Hạn gửi hồ sơ:
Ứng tuyển
Tuyển Dụng: Nhân Viên Thiết Kế
21 8/22

Tuyển Dụng: Nhân Viên Thiết Kế

Supers Group tuyển NHÂN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

- Hình thức làm việc:
- Mức lương:
- Hạn gửi hồ sơ:
Ứng tuyển
Tuyển Dụng: Trưởng Phòng Thiết Kế
21 8/22

Tuyển Dụng: Trưởng Phòng Thiết Kế

Supers Group tuyển TRƯỞNG BỘ PHẬN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA
- Hình thức làm việc:
- Mức lương:
- Hạn gửi hồ sơ:
Ứng tuyển
Tuyển Dụng: Content Marketing
21 8/22

Tuyển Dụng: Content Marketing

Supers Group tuyển CONTENT MARKETING 

- Hình thức làm việc:
- Mức lương:
- Hạn gửi hồ sơ:
Ứng tuyển
Tuyển Dụng: Digital Marketing
21 8/22

Tuyển Dụng: Digital Marketing

Supers Group tuyển DIGITAL MARKETING

- Hình thức làm việc:
- Mức lương:
- Hạn gửi hồ sơ: 
Ứng tuyển
Tuyển dụng: Trợ Lý Giám Đốc/Phó Giám Đốc
20 8/22

Tuyển dụng: Trợ Lý Giám Đốc/Phó Giám Đốc

Supers Group tuyển: Trợ Lý Giám Đốc/Phó Giám Đốc

Ứng tuyển
Tuyển Dụng: Chuyên Viên Kế Toán
20 8/22

Tuyển Dụng: Chuyên Viên Kế Toán

Tuyển Dụng: Chuyên Viên Kế Toán

Ứng tuyển
Tuyển Dụng: Nhân Viên Hành Chính
20 8/22

Tuyển Dụng: Nhân Viên Hành Chính

 Supers Group tuyển NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH 

- Hình thức làm việc:
- Mức lương:
- Hạn gửi hồ sơ:
Ứng tuyển

Về Supers Group

DEMO KHÓA HỌC

Giới thiệu chương trình Easy Class

17-08-2022

Cô giáo Mỹ hướng dẫn tự học giỏi tiếng Anh tại nhà

17-08-2022

Cô giáo Mỹ hướng dẫn đạt 10 điểm tiếng Anh dễ dàng với Easy Class

17-08-2022

Chương trình Luyện thi IELTS

17-08-2022